Privacyverklaring Vricos B.V. mei 2018

Contactformulier en Nieuwsbrief
Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken wij uw naw-gegevens. Dit doen wij op basis van uw toestemming. U kunt ons toestemming geven nieuwbrieven te sturen. Iedere nieuwsbrief geeft u de mogelijkheid aan te geven dat u uitgeschreven wilt worden.

Reclame
Wij willen u graag reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit doen wij:
·         per e-mail
·         per telefoon
U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. Elke e-mail bevat een afmeldlink. Indien u niet meer gebeld wilt worden, kunt dit aangeven als u wordt gebeld.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Wij geven uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als dat nodig is voor onze website of als wij dat wettelijk verplicht zijn.

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.
U hebt de volgende rechten:
·         uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
·         inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
·         het laten corrigeren van fouten
·         het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
·         intrekken van toestemming
·         bezwaar maken tegen een bepaald gebruik
Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Vricos B.V.
Bramenberg 27
3755 BW Eemnes
info@vricos.nl
Tel. 06 55 703 307
KvK no. 64208656